Hizmet Sözleşmesi

DİVERSO TURİZM SEYAHAT ACENTASI Web Sitesi'ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu site, internet kullanıcısının aşağıdaki koşulları kabul etmesi halinde kullanımına sunulmuştur. Web sitesini ziyaret ederek ve/ya üyesi olarak, web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen veya web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.

Tanımlar 
DİVERSO TURİZM SEYAHAT ACENTASI: Mülkiyet durumu aşağıda belirtilmiş olan A Grubu Seyahat Acentesi
DANIŞMANIM TURİZM KONGRE ORGANİZASYON REKLAM TİCARET LTD. ŞTİ. : A grubu seyahat acentesi işletme belgeli Diverso Turizm Seyahat Acentesi'nin sahibi statüsündeki tüzelkişi (Kısaca DİVERSO olarak anılacaktır.)
KULLANICI/ZİYARETÇİ: İş bu Web sitesini herhangi bir amaçla kullanan gerçek veya tüzel kişi 
WEB Sitesi: www.amsterdamturlari.com adresinde internet ortamında kullanıma sunulan servis bütünü
Sözleşmenin Konusu
İş bu sözleşmenin konusu, kullanıcı / ziyaretçinin web sitesini kullanarak veya TATİL DANIŞMANIM tarafından sunulacak olan satış, servis, mali işlemler, bilgilendirme sistemi ve bilgilerin güncellenmesi hizmetlerinden elektronik ortamda faydalanmasına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlenmektir.
 
Web Sitesi İçeriği
DİVERSO web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak, web sitesindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir ve bu sebeple ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. DİVERSO tarafından, Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu, tamlığı, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
 
DİVERSO web sitesi içeriğinde her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.amsterdamturlari.com sitesi'ne ve sahibi DİVERSO'ya sorumluluk yüklenemez.
 
Fikri Mülkiyet Hakları 
www.amsterdamturlari.com Web Sitesi'nin sahibi DİVERSO'dur. Bu sayfada bulunan bilgiler, resimler, markalar, slogan, makale, fotoğraf, doküman, işaret ve benzerleri ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar, sayfadüzeni veişbu web sayfasının sunumu DİVERSO'nun mülkiyetindedir. DİVERSO'dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi biçimsel yapısı ve software-code'ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür. Ancak bir nüshaya kadar izin verilmiş olan kişisel ve ticari amaçlı olmayan çoğaltmalarda, DİVERSO'nun marka veya telif hakkı sahibi olduğunun belirtilmesi zorunludur.
 
 
Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri 
www.amsterdamturlari.com sitesine üye olan kullanıcı verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Kullanıcı kendisine ait bilgilerden ve yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya hacir altında bulunanların,iş bu Web Sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından DİVERSO sorumlu tutulamaz.
 
www.amsterdamturlari.com her an güncellenen bir site olmasına karşın, site üzerindeki tesis/tur bilgileri, fiyatlar, ödeme koşulları ve kampanyalar temsilidir. Tipografik ya da geç güncellemelerden kaynaklanan eksik ya da hatalardan DİVERSO sorumlu tutulamaz. Yapılan rezervasyonlarda her ürün ve ürün sağlayıcının kendi koşulları geçerlidir. Kullanıcı, bu ürünlerden herhangi birine rezervasyon yaptırmak isterse, rezervasyon yaptırdığı ürünün ait olduğu ürün sağlayıcının rezervasyon anındaki koşullarını kabul etmiş sayılır.
 
Türk Telekom hatları, uydu bağlantıları, internet servis sağlayıcılar gibi internette işlem yapmayı sağlayan hatlarda, bağlantılarda ve sair teknolojilerde veya diğer iletişim sistemlerinin ya da taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasında veya bunlarla yapılan iletişim ve taşıma sırasında meydana gelecek olan kaybolma, gecikme, silinme, hata, yanlış anlama veya mükerrer bildirimlerden DİVERSO hiçbir şekilde sorumlu değildir
 
DİVERSO, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile DİVERSO kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talebe karşı sorumluluk kabul etmeyeceğini beyan etmiştir.
 
DİVERSO yapacağı her türlü bildirim için öncelikle kullanıcı/ziyaretçinin bildirdiği e-posta, telefon numarası vb. iletişim adreslerini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması kullanıcı/ziyaretçinin sorumluluğundadır.
 
İnternet aracılığıyla DİVERSO'ya iletilen her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), kullanıcı/ziyaretçiye veya herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı DİVERSO mülkiyetine geçecektir.
 
www.amsterdamturlari.com web sitesinde; kullanıcı/ziyaretçi tarafından internet üzerinden doldurularak gönderilen formlar, chat ve öneri-şikayet sayfalarındaki gönderilerin, tehdit, tahrik, rahatsız edici, ahlaka ve kanuna aykırı içerikte olmasından ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar vermelerinin sonuçlarından kullanıcı/ziyaretçi sorumlu olacaktır. Kullanıcı/ziyaretçilerin bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.
 
 
Web Sitesinde Değişiklik Yapma Hakkı
DİVERSO işbu web sitesi ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.amsterdamturlari.com sitesi ve sahibi DİVERSO'ya sorumluluk yüklenemez
 
Üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılar (Linkler)
www.amsterdamturlari.com Web sitesi üzerinden direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. DİVERSO link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı DİVERSO dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı DİVERSO'dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları kapsamında gerçekleşir, DİVERSO bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. DİVERSO link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.
Gizlilik
DİVERSO, kullanıcı/ziyaretçi tarafından sunulan kişisel verileri (isim, elektronik posta adresi, iş ve ev adresi, telefon numarası, v.b.) hukuki ilişkisi bulunan firmalar dışındaki üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiç bir şekilde kullandırtmaz.
DİVERSO, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:
- Yayınlar/yazışmalar göndermek.
- Elektronik posta ile basın bültenleri veya reklam amaçlı bildirimler göndermek.
- Güncel fiyat ve ürün bilgisi göndermek.
- Sektörel uygulama ve yeniliklerden haberdar etmek.-ıstatistiksel bilgi olarak (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak.

DİVERSO web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla kullanılan diğer sitelerin, DİVERSO Gizlilik İlkeleri'ne uyacağını garanti etmez;
 
Diğer Hükümler İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. DİVERSO'nun kullanıcı/ziyaretçinin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. Uyuşmazlık halinde DİVERSO kayıtları esas alınacaktır.

Hizmet Sözleşmesi

Tur Arama
Tarih:
 
Kategori:

>> Tur Takvimi <<
  • Amserdam-Ekstra-Turlar
  • Amsterdam Havalimanı Transferi
  • Amserdam-Ekstra-Turlar